Auditory Verbal Therapy (AVT) / Eğitim Metotları
Disable Preloader


Eğitim Metotları

Auditory Verbal Therapy (AVT)


Auditory Verbal Therapy (AVT)

AVT Nedir?

Kanada ve ABD gibi dünyanın gelişmiş ülkelerindeki eğitim merkezlerinde uygulanan AVT erken gelişim programlarında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından uygulanan bireyin işitme becerilerini geliştirmeyi hedef alan bir eğitim yöntemidir. AVT seanslarında işitme kayıplı bireyin dinleme ve dil gelişimini maksimum seviyeye taşımak için bireyin ailesi eğitim seanslarına dahil edilir. Böylelikle bireyin tüm gelişimine yön veren aile ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere birebir ve doğrudan ulaşmış olur.

 Neden AVT?

 • Uygun işitsel öğrenme ortamlarında çocuklar eğitim alır.
 •  Sözlü dili birincil iletişim aracı olarak kullanılır.
 • Dinlemeyi çocuğun tüm varlığı ile bütünleştirerek bir yaşam biçimi haline getirir.
 • Dinleme, konuşma, dil ve bilişsel gelişim belli aralıklarla işitme engelliler öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, psikolog ve odyologtan oluşan uzmanlar tarafından değerlendirilir.
 • Anne, baba ve birincil bakıcıların eğitim programına aktif katılımını (aile eğitimi) sağlar.
 • Bireyi bütünleştirme ortamlarına hazırlar.

 

Aile Neden AVT Seanslarının Bir Parçası Olur?

AVT eğitiminde bireyin ailesi de seanslara dahil olur. AVT seansları uzmanın yönetiminde uzman, aile ve çocuk işbirliğinde gerçekleşir. Bu yöntem sayesinde:

 • Ailelere kazandırılmayı hedeflenen yeni beceriler sayesinde çocuk gün boyu anlamlı dil girdisine maruz kalır ve böylece dil edinim süresi asgariye iner.
 • Aileler çocuğun dönemsel davranışlarını eğitim fırsatına çevirmeyi öğrenirler.
 • Aileler dili öğrenme fırsatlarının günlük rutinler esnasında kullanımını arttırırlar.
 • Aileler oyun malzemesi seçimi ve oyun çeşitlendirme becerileri artar.
 • Aileler dil genişletme fırsatlarını değerlendirebilmeyi edinirler.

Çalışma Saatleri
 • Eylül-Haziran : Salı - Cumartesi
  09.00 - 18.00
 • Temmuz-Eylül : P.tesi - Cuma
  09.00 - 18.00
Randevu Al