Ev İşlerinde Çocukların Rolleri / Sosyal Aktiviteler
Disable Preloader


Sosyal Aktiviteler

Ev İşlerinde Çocukların Rolleri

Birçok davranışın olduğu gibi sorumluluk sahibi olma ve empati kurup yardım edebilme davranışlarının kazanımında da aileden model alarak öğrenmenin büyük bir rolü var. Ancak bu davranışların gelişimi çocukların ev içindeki ortak görevlere (temizlik, yemek, sofra kurma vb.) katılımı ile doğrudan bağlantılıdır.

Çocukların gelişim süreçlerine ve yaşlarına uygun olarak ev içerisinde alabileceği bazı sorumluluklar ve yardım alanları uzmanlar tarafından belirlenmiştir. Ancak bu görevleri çocuklara tanımlama ve kabul ettirme sırasında ebeveynlerin de rahat bir süreç geçirdiği söylenemez. Bu eğitim sürecini rahatlatabilecek bazı stratejiler ise şöyle:

1- Olabildiğince erken yaştan itibaren çocuğun ev işleriyle alakalı bir rol edinmesini sağlamak önemli bir yardımcıdır. Ancak hangi yaşta başlanırsa başlanın geç kalmış sayılmazsınız.

2- Ev işlerinde yardım eden çocuğa " yardım ettiğin için teşekkür ederim" yerine "çok iyi bir yardımcıydın" diye teşekkür etmek. Bu cümle çocukta olumlu benlik algısı yarattığından ev işleri karşısında aldığı takdir onu daha mutlu edecektir.

3- Yapılacak ev işleri belirlenirken çocuğun fikrini alarak görev paylaşımı yapmak. Çocuğun kendinin de söz sahibi olduğunu hissettiği işleri kabul etmesi ve uygulaması daha kolay olacaktır.

4- Çocuğun ev içindeki görevlerini ödev yapmak, spor yapmak gibi planlı bir görev olarak belirlemek ve pazarlığa açık olmadığı konusunda onu bilgilendirmek. Her davranış eğitiminde olduğu gibi tutarlılık burada da parola kelimeniz olacaktır.

Sizler de çocuklarınızın gelişim düzeyine uygun ev görevlerini belirleyip onlarla anlaşma sağlayarak olumlu benlik tutumu geliştirmesinin, sorumluluk sahibi olmasının ve başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı olan empati seviyesi yüksek bir birey olmasının temellerini atmak için geç kalmayın. Unutmamalıyız ki her eğitim önce ailede başlar.Psk. Ayça Çınaroğlu